Sir Dermot Turing na WCC

„Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do największych umysłów XX wieku…” – powiedział bratanek słynnego angielskiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowiedział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?” Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publikacji o Enigmie i informatyce (The Story of Computing; X, Y and Z – the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy kryptolodzy w rozszyfrowaniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypomniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstrukcyjne oraz diagramy „bomby kryptologicznej”, zbudowanej na podstawie opracowania teoretycznego Mariana Rejewskiego, komplet „płacht Zygalskiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Informatyczny WCC jest organizowany przez Międzynarodową Federację ds. Przetwarzania Informacji (IFIP), międzynarodową organizację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspicjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

Top
wielkość czcionki