Alumno Bene Merenti Mariano Rejewski

Kolejne odznaczenie dla Mariana Rejewskiego

Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim kryptologom – Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu – medal Alumno bene merenti Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość wręczenia odznaczeń ich rodzinom odbyła się 25 stycznia w Sali Lubrańskiego Collegium Minus poznańskiej uczelni. Medal Alumno bene merenti, ustanowiony uchwałą Senatu UAM we wrześniu 2016 roku, przyznawany jest najwybitniejszym absolwentom uczelni.

Top