OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
„MARIAN REJEWSKI: MATEMATYK I KRYPTOLOG Z BYDGOSZCZY”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w zajęciach z edukacji regionalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

  • popularyzacja w środowisku postaci Mariana Rejewskiego,
  • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
  • budzenie dumy z przynależności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
  • kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci poprzez poznawanie historii własnego narodu,
  • wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

  • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
  • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
  • krótka prezentacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgorzata Tyczyńska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 341-30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl

Top
wielkość czcionki